Tidligere blade

Hermed en oversigt over de sidste 30 års udgivelser af Kirken Underviser.

I højre spalte kan du dels finde en alfabetisk liste, men også vælge at undersøge de enkelte årgange.

Nedenfor finder du alle numre i kronologisk rækkefølge med bladenes aktuelle temaer.

NB: Mange blade kan anbefales mens eksempelvis bladet "På nettet" 2002 nr. 2 måske mere skal læses som et historisk dokument :-)

Kronologisk oversigt

Titel  Nr År Link
Lad kroppen få ordet 4 2020 klik her
Så syng da 3 2020 klik her
Fælles om konfirmander 2 2020 klik her
Børnebibler 1 2020 klik her
De unge møder folkekirken 4 2019 klik her
FN's verdensmål 3 2019 klik her
Minikonfirmander med særlige behov 2 2019 klik her
Børn og sorg 1 2019 klik her
Tro og viden 4 2018 klik her
Folkekirken møder de unge 3 2018 klik her
Filosofiske samtaler 2 2018 klik her
Kirkens fantastiske fortællinger 1 2018 klik her
Troen alene 4 2017 klik her
Alt er love 3 2017 klik her
Kirken i dialog med religion og kultur 2 2017 klik her
Gerontologi. Arbejdet med ældre 1 2017 klik her
Mænd i kirken 4 2016 klik her
Sola Scriptura 3 2016 klik her
Babysalmesang 2 2016 klik her
Luther i børnehøjde 1 2016 klik her
Æstetisk læreprocesser 4 2015 klik her
Skoletjenesten - best of 3 2015 klik her
Når konfirmandens liv bliver pensum 2 2015 klik her
Det onde 1 2015 klik her 
Minikonfirmander i en ny skolestruktur 4 2014 klik her
Undervisning med voksne 3 2014 Klik her
Musik i kirkelig undervisning 2 2014 Klik her
Brug af bibelen i undervisningen 1 2014 Klik her
Skolen på besøg i kirken 4 2013 Klik her
Konfirmationsforberedelsen i opbrud 3 2013 Klik her
Brug sanserne 2 2013 Klik her
Dåbsoplæring 0-13 år 1 2013 Klik her
Samtale for livet 4 2012 Klik her
Undervisning af børn og unge med særlige behov 3 2012 Klik her
Digitale medier 2 2012 Klik her
Påske  1 2012 Klik her
Fortællinger fra en ølkasse og andre metoder 4 2011 klik her
Gudstjenesten og den aktive menighed 3 2011 klik her
Må vi se din årsplan? - Bud på konfirmandundervisning 2 2011 klik her
Hvordan underviser man i diakoni? 1 2011 klik her
Kirkeevents 4 2010 Klik her
Bibelen 3 2010 Klik her
Indledende konfirmandforberedelse 2 2010 Klik her
De unge voksne 1 2010 klik her
Gudsbilleder 4 2009 Klik her
Grøn kristendom 3 2009 Klik her
Krop 2 2009 Klik her
Kristendomskundskab som prøvefag 1 2009 klik her
Alderdom og ældre  4 2008 Klik her
Undervisning af drenge og mænd 3 2008 Klik her
Og leve skal de døde 2 2008 Klik her
Kirkemusik som undervisning 1 2008 Klik her
Rollespil 4 2007 klik her
Jul 3 2007 klik her
Kanon - om kanonen 2 2007 klik her
Kristendomundervisning med sjæl, hjerte og mange sanser 1 2007 klik her
Anderledes gudstjenester  4 2006 klik her
Dåbsoplæring for alle aldre 3 2006 klik her
Ikoner 2 2006 klik her
Da Vinci mysteriet 1 2006 klik her
Høje tider 4 2005 klik her
Levende billeder 3 2005 klik her
Fortælling 2 2005 klik her
Projektarbejde i kirken 1 2005 klik her
Bøn  4 2004 klik her
Voksen undervisning 3 2004 klik her
Ånd og ånder 2 2004 klik her
Gode toner i kirken 1 2004 klik her
Kristi korsdød  4 2003 Klik her
Børn og gudstjeneste 3 2003 Klik her
Billeder 2 2003 Klik her
Tid og evighed  1 2003 Klik her
Gudstjeneste til tiden  4 2002 klik her
Kirke og krop 3 2002 klik her
På nettet 2 2002 klik her
Synd og nåde 1 2002 klik her
Sorg og tab  4 2001 klik her
Fortællingen 3 2001 klik her
Liturgi og ritualer 2 2001 klik her
Lyset i bibelen 1 2001 klik her
Salmer 4 2000 klik her
Etik 3 2000 klik her
Pædagogik 2 2000 klik her
Konfirmation 1 2000 klik her
Folkekirkens tid 4 1999 klik her
Reformationen i Danmark 3 1999 klik her
Kristendommens komme til Danmark 2 1999 klik her
Kristendommens vej gennem 2000 1 1999 klik her
Alderdommen 4 1998 klik her
Voksendommen 3 1998 klik her
Ungdommen 2 1998 klik her
Barndommen 1 1998 klik her
Johannes Åbenbaring 4 1997 klik her
Peter og de andre apostle 3 1997 klik her
Abraham 2 1997 klik her
Exodus 1 1997 klik her
Gudstjeneste 4 1996 klik her
Skabelse 3 1996 klik her
Det evige liv 2 1996 klik her
Fristelse 1 1996 klik her
Advent 4 1995 Klik her 
Høst 3 1995 klik her
Pinse 2 1995 klik her
Påske 1 1995 klik her
Dæmoni 4 1994 klik her
Helbredelse 3 1994 klik her
Bøn og kristen meditation 2 1994 klik her
Evigt liv eller sjælevandring 1 1994 klik her
Bibelen 4 1993 klik her
Kirkelig undervisning i skolen 3 1993 klik her
Folkekirkelig identitet 2 1993 klik her
Salmer der kvalmer  1 1993 klik her
Kirkens mund og mæle  4 1992 klik her
Dannelse  3 1992 klik her
Etik og offentlighed 2 1992 klik her
Etik og moral 1 1992 klik her
Brug af billedet i den kirkelige undervisning 4 1991 klik her
Kirkelig undervisning som dialog 3 1991 klik her
2 1991
Billedkunst 1 1991 klik her
Indledende konfirmationsforberedelse 4 1990 klik her
Børn i gudstjenesten  3 1990 klik her
Bibellæsning  2 1990 klik her
Film og billeder 1 1990 klik her
Unge og kirke 4 1989 klik her
Narrativ teologi i undervisningen 3 1989 klik her
Billede og budskab 2 1989 klik her
Kirkens dåbsopgave 1 1989 klik her