maj11

Klasseledelse

Få inspiration og redskaber til at mestre klasseledelse.

Kan man lege og lære?

Få inspiration til, hvordan legen kan bringes ind i kirkens undervisning.

Kirken Underviser op til jul

Kirken Underviser bringer denne gang en masse inspiration til, hvordan vi møder børn og unge med evangeliet op til jul.

Folkekirken og organisationerne

Få inspiration til, hvordan du kan etablere og vedligeholde et frugtbart samarbejde med din lokale folkekirkelige børne- og ungdomsorganisation.

Helligånd er klar snak (?)

I bladet formidles idéer til, hvordan pinse og Helligånd kan formidles, så det kommer ned på jorden.

Kirkens undervisning - midt i en coronatid

Læs om,. hvordan kirkens undervisning blev grebet an forskellige steder i landet, da der var lock down i foråret. Der er inspiration at hente til den nuværende situation.

Lad kroppen få ordet!

Få inspiration til, hvordan du kan få mere krop i undervisningen og læs også om, hvad inddragelse af kropslig undervisning bidrager med.

Så syng da!

Find gode idéer til, hvordan man kan engagere konfirmanderne i at synge.

Om salmesang og konfirmander

Få inspiration til, hvordan salmesang med konfirmander kan gribes an.

Fælles om konfirmander

Bliv inspireret til, hvordan vi kan være fælles om konfirmander. Det bliver ofte sjovere og bedre, når vi planlægger og gennemfører i fællesskab med andre.

Børnebibler

Få inspiration til, hvordan du kan bruge børnebibler i undervisningen og få indblik i, hvad der er på spil både teologisk og illustratorisk, når du åbner en børnebibel.

De unge møder folkekirken

De unge møder ikke kun folkekirken, når de træder ind i selve kirken. Bliv inspireret til, hvordan man kan være kirke for unge der, hvor de i forvejen er.

FN's Verdensmål

Bliv inspireret til, hvordan FN's Verdensmål kan inddrages i den kirkelige undervisning.

Minikonfirmander med særlige behov

Læs og find information og inspiration til arbejdet med minikonfirmander med særlige behov.

Børn og sorg

Læs og få inspiration til at tale med børn, der sørger og til, hvordan du taler med børn om døden på en naturlig måde.

Tro og viden

Tro og viden er et tilbagevendende og evigt aktuelt emne at beskæftige sig med. Find inspiration og læs baggrundsartikler i dette nummer af Kirken Underviser.

Folkekirken møder de unge

Find inspiration og gode idéer til, hvordan folkekirkens møde med de unge kan forme sig i forskellige sammenhænge og i forskellige aldre af ungespektret.

Filosofiske samtaler

Læs her om metoder og tilgange til, hvordan den filosofiske samtale kan udfolde sig i en kirkelig sammenhæng lige fra børnehavebørn over konfirmander til voksne.

Kirkens fantastiske fortællinger

Læs her og få inspiration til, hvordan fantasygenren kan være til inspiration og udfoldelse af kirkens undervisning og forkyndelse.

Troen Alene

Tro er temaet i dette nummer af Kirken Underviser. Læs og få inspiration til, hvordan tro kan deles i samtaler, undervisning og diakoni.

Alt er LOVE

TV-serien SKAM tematiserer nogle grundlæggende menneskelige og eksistentielle emner, der også er relevant at forholde sig til i en kirkelig kontekst fx i med konfirmanderne. Læs dette nummer af Kirken Underviser og find baggrundsartikler og konkrete undervisningsforslag - klik her