apr07

Helligånd er klar snak (?)

I bladet formidles idéer til, hvordan pinse og Helligånd kan formidles, så det kommer ned på jorden. LÆS MERE

Kategori: Kirken Underviser, Konfirmander, Minikonfirmander, Særlige behov, Pinse