Om kirken underviser

Om Kirken Underviser:

 • Et nettidsskrift til inspiration for alle kirkens forskellige former for undervisning
 • Giver praktisk hjælp til det pædagogiske arbejde i menigheden og det kirkelige børne- og ungdomsarbejde
 • Præsenterer undervisningsmodeller til brug for børn, unge og voksne
 • Bringer forslag til andagter og gudstjenester
 • Formidler teologisk-pædagogisk information
 • Anmelder og omtaler nye undervisningsmaterialer og litteratur med relevans for det pædagogiske arbejde i kirke og menighed

Kirken Underviser udgives af Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter.

Redaktionen består af:

 • Ansvarshavende redaktør: Hanne Høgild, Skt. Markus Kirkeplads 1,1 8000 Aarhus C. Tlf. 2323 0173, E-mail
 • Kirke- og kulturmedarbejder, Ida Bugge, E-mail
 • Sognepræst Charlotte Chammon, E-mail
 • Sognepræst Majbrit Daugaard, E-mail
 • Sogne- og studenterpræstpræst Nadia Hoxer Dyhrberg-Kranz, E-mail 
 • Pædagogisk konsulent Preben Medom Hansen, E-mail
 • Sognepræst René Høeg, E-mail
 • Sognepræst og provst Per Vibskov Nielsen, E-mail 
 • Sognepræst Majbrit Billesø Rasmussen, E-mail
 • Konsulent i Folkekirkens Skoletjeneste Faxe, Stevns og Køge Sidsel Leth Svensson, E-mail 
 • Sognepræst Jonas Dean Weisenberg, E-mail
 • Folkekirkens Konfirmandcenter, Finn Andsbjerg Larsen, Email

Layout:

 • Ole Pedersen