Om kirken underviser

Sidste Nummer af Kirken Underviser er udkommet september 2023.

Om Kirken Underviser:

  • Et nettidsskrift til inspiration for alle kirkens forskellige former for undervisning
  • Giver praktisk hjælp til det pædagogiske arbejde i menigheden og det kirkelige børne- og ungdomsarbejde
  • Præsenterer undervisningsmodeller til brug for børn, unge og voksne
  • Bringer forslag til andagter og gudstjenester
  • Formidler teologisk-pædagogisk information
  • Anmelder og omtaler nye undervisningsmaterialer og litteratur med relevans for det pædagogiske arbejde i kirke og menighed

Kirken Underviser udgives af Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter.

Layout:

  • Ole Pedersen