Forfatter: Anne-Mette Riis.
Forlag: Det kgl. Vajsenhus´ Forlag
Antal sider: 207

Anmeldt af: Linda Alsbæk, rytmik-pædagog, almen musiklærer og kirke- og kulturmedarbejder i Greve Sogn

»Salmer i dans og bevægelse« vil jeg betegne som en grundbog indenfor faget babysalmesang. Udover at beskæftige sig med babysalmesang giver bogen mange bud på, hvorledes salmedansen kan videreudvikles og formidles til andre målgrupper, herunder minikonfirmander og konfirmander, og der gives eksempler på, hvordan salmedans kan indgå i gudstjenester.
»Salmer i dans og bevægelse« giver på pædagogisk vis en grundig introduktion til babysalmesang lige fra de overordnede og filosofiske overvejelser til det helt lavpraktiske. Bogens forfatter Anne-Mette Riis er konservatorieuddannet og er desuden uddannet folkeskolelærer og har gennem en årrække undervist på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Anne-Mette Riis er en kæmpe kapacitet indenfor området og øser ud af sin viden på en let tilgængelig måde.
»Salmer i dans og bevægelse« indeholder en lang række kernesalmer, som er inddelt efter årstider og højtider samt sange og remser, som er egnet til babysalmesangsundervisningen. Der er både noder og akkorder til bogens sange og salmer. Under hver sang eller salme gives der konkrete forslag til aktiviteter og danse, som både er beskrevet med ord og illustrationer, der er lette at tolke. Herudover findes der en angivelse af, hvilke aldersgrupper aktiviteten henvender sig til. Bogen rummer en stor idébase, hvad angår dansetrin og bevægelser.
»Salmer i dans og bevægelse« kan sagtens anvendes som opslagsbog, da den er nem at finde rundt i. Jeg vil dog anbefale, at man læser hele bogen og således tilegner sig en grundig viden på området.