"Med hjerne, mund og hænder" af Benny Vindelev

Benny Vindelev:

Med hjerne, mund og hænder

296 sider

Forlag: RPF, 2014

Pris: 299 kr.

Anmeldt af Pernille Nærvig Petersen, sognepræst og religionspædagogisk konsulent i Helsingør Stift

"Konfirmandundervisning med hjerne, mund og hænder" er en af de bøger, som bør stå på hylden – eller måske rettere ligge fremme på skrivebordet.

Bogen falder i to dele, hvor første del handler om pædagogiske redskaber, og anden del giver konkrete idéer til undervisningen. Der lægges vægt på brug af bevægelse og kreativitet i konfirmationsforberedelsen, og pædagogikken tænkes ind i en konkret praksis, som man kan genkende og blive inspireret af. Der er stor vægt på det praktisk anvendelige.

Bogen er tænkt som en opslagsbog alt efter, hvad man vil have fokus på. Bogen indeholder utroligt mange aspekter, overvejelser og praktiske værktøjer. En kort opsummering med hovedpunkter efter hvert kapitel kan med fordel laves i forbindelse med læsning af bogen. 

I første del bliver der lagt stor vægt på, at vi lærer ved at forbinde det nye med det, vi allerede ved, og at undervisningen derfor må forbinde sig med tanker og livserfaringer, som konfirmanden på forhånd har. Formålet med konfirmationsforberedelsen diskuteres, og bogen giver god inspiration for både den nye og den erfarne underviser til at formulere sit eget formål med konfirmationsforberedelsen. Begrebet klasseledelse får også god plads – både i forhold til forebyggelse af uvedkommende uro blandt konfirmanderne og med råd til, hvad man kan gøre, når det ›er gået galt‹.

Arbejdsmetoder i konfirmationsforberedelsen deles op i fire overordnede kategorier: samtaleformer, fortælling, gruppearbejde og aktivitet. Involveringen af mange sanser og variation i undervisningen pointeres. Vindelev gør meget ud af, at undervisningen skal være ›enkel‹ – ikke som en forfladigelse, men som et arbejde med at udtrykke det væsentlige kort (fokussætninger). 

Et afsnit handler om konfirmander med særlige behov, hvor der helt rigtigt lægges vægt på, at der i de fleste tilfælde vil være tale om nogle elever med særlige behov, der inkluderes på ›almindelige‹ hold. Der gives gode råd til en undervisningsplanlægning, hvor de også kan rummes. Der gives også en konkret undervisningsplan, hvis man har et autist-specialhold.

Anden del af bogen er et katalog over undervisningsaktiviteter inddelt efter varighed. Nogle aktiviteter er meget emneprægede (undervisning i f.eks. trosbekendelsen), mens andre er meget strukturprægede (f.eks. hvordan man iscenesætter en samtale mellem forældre og konfirmander om forskellige spørgsmål). Det anbefales at sidde med papirclips og en understregningspen til at markere de aktiviteter, man bliver inspireret af undervejs i gennemlæsningen. 

Grundlæggende er det dejligt med en bog, der både giver mange konkrete anvisninger på en varieret undervisning, der inddrager konfirmander aktivt og tager konfirmandernes virkelighed alvorligt. Forfatteren tænker i mange spændende måder at tilrettelægge undervisningen på. Samtidig er der god inspiration til at reflektere over sin egen praksis på et mere overordnet plan.