"Æstetik oglæring - Grundbog om æstetiske læreprocesser"

Bennyé D. Austring og Merete Sørensen:

Æstetik og læring - Grundbog i æstetiske læreprocesser

232 sider

Forlag: Hans Reitzels Forlag

Pris: 350 kr.

Anmeldt af Gunhild Als, kirke- og kulturmedarbejder i Risbjerg Kirke

Bennyé D. Austrings og Merete Sørensens bog er en god sparringspartner at have ved hånden, når man vil planlægge et undervisningsforløb som æstetisk læreproces. Bogen fungerer netop som en grundig grundbog. 

Bogens første del giver dels et indblik i de æstetiske idéers kringlede filosofiske historie, dels i de pædagogiske, psykologiske, dannelses- og læringsteoretiske tanker, der er indeholdt i metoden æstetiske læreprocesser. 

Vi får derfor masser af stof til eftertanke og refleksion over, hvordan vi tænker uddannelse og dannelse i dag, og hvorfor vi tilrettelægger vores undervisning på den ene eller den anden måde. Austring og Sørensens bud på definitionen af en æstetisk læreproces i det senmoderne lyder: En æstetisk læreproces er en læringsmåde, hvorved man via æstetisk mediering omsætter sine indtryk af verden til æstetiske formudtryk for herigennem at kunne reflektere over og kommunikere om sig selv og verden.

 

Anden del af bogen går mere konkret og metodisk til værks. Med udgangspunkt i beskrivelsen af nogle konkrete undervisningsforløb får vi præsenteret de enkelte elementer, en æstetisk læreproces består af, ligesom vi får præsenteret underviserens rolle som igangsætter og rammesætter med mod til at møde det uventede og en vis form for kaos. Grundmodellen for igangsættelse af æstetiske læreprocesser, som vi præsenteres for i denne del af bogen, er konkret anvendelig som en model at have ved hånden, når man begiver sig ud i at planlægge et undervisningsforløb af denne art. 

 

Når man har læst Austring og Sørensens bog, er man klar over, at æstetiske læreprocesser er andet og meget mere end blot at smide noget farvelade på et lærred eller danse rundt i fri dans. At lede en æstetisk læreproces stiller høje krav til underviseren – både fagligt som sparringspartner og didaktisk som rammesætter og som den, der skal balancere mellem at lede processen, stille faglige krav og sætte den enkelte deltagers læringsproces fri. Det er således en bog, der både giver konkret vejledning om tilrettelæggelsen af undervisningsforløb, og kan være udgangspunkt for samtaler om, hvad vi vil med vores undervisning i kirken, hvorfor vi tilrettelægger undervisningen, som vi gør, og hvordan vi kan søge nye veje og inspiration. Bogen er, ud over at være en teoretisk og praktisk indføring i æstetikken i læringssammenhæng, ligeledes en samtale der, som en stafet, gives videre til os.