Film og medier

Film og medier kan også være med til at understøtte den kirkelige undervisning. Her anmelder vi alt fra spillefilm, youtube-film, apps, hjemmesider mv.