Kontakt

Spørgsmål af
redaktionel karakter og
annoncebestilling

Spørgsmål til
ekspedition og
forsendelse
Spørgsmål til
bogholderi

Anne-Marie Boile Nielsen (ansv.)
Diakonissestiftelsen
Peter Bangs Vej 1d
2000 Frederiksberg

anbo@diakonissen.dk

Birthe Spendrup Petersen
Unitas Forlag
Frederiksberg Alle 10
1820 Frederiksberg

tlf: 36 16 64 81
bsp@unitasforlag.dk

Anette Thorup Lange
Unitas Forlag
Frederiksberg Alle 10
1820 Frederiksberg

tlf: 36 16 64 81
atl@unitasforlag.dk