Annoncering i bladet

Målgruppe
Kirken Underviser henvender sig til præster, sognemedhjælpere, ledere i det frivillige børne- og ungdomsarbejde, kateketer, kristendomslærere og lærere med interesse for skole-kirke-samarbejde.

Udgiver
Kirken Underviser udgives af Kirkefaglig Videreuddannelse, som er Diakonissestiftelsens sognemedhjælperuddannelse.

Annoncepriser
¼ side – 700,- kr.
½ side – 1400,- kr.
Bagsiden – 2800,- kr.

Ved køb af to eller flere annoncer i løbet af et kalenderår ydes 10% rabat pr. annonce.

Priserne er baserede på at annoncer modtages færdig-layoutet. Gerne pdf-fil eller billedfil klar til tryk.
Hvis annoncen ikke er klar til tryk pålægges et redigerings-gebyr på 300,- kr.
Priserne er inkl. moms.

Oplag: 1000 ex
Udkommer 4 gange årligt
Faste abonnenter: 600
Tryk: Bladet udkommer i 4-farve tryk

Størrelse på annoncerne

Kvart side:
Til kant: 105mm x 148,5mm
Til bladets margin: 90mm x 123,5mm

Halv side:
Til kant: 210mm x 148,5mm
Til bladets margin: 180mm x 123,5mm

Bagside
Til kant: 210mm x 240mm
Til bladets margin: 180mm x 225mm