Nyt nummer

Musik i kirkelig undervisning
Årgang 2014
Nummer 2

20 sider
Pris i løssalg: 80,- kr.

Over det ganske land eksperimenteres der med nye måder at bruge musikken på - både sammen med konfirmander og minikonfirmander, skoleklasser, korsangere og mange andre steder. Musik i kirken skaber glæde, engagement og kan være et afsæt til at reflektere over fællesskabets for evangeliets forkyndelse.


Artikler