Kirken Underviser 2/2017

Kirkens møde med andre religioner og kulturer er emnet i dette nummer af Kirken Underviser. Bladet rummer overvejelser og refleksioner over hvorfor og hvordan, ligesom der også er helt konkrete bud på, hvordan disse møder kan indgå i kirkens undervisning og forkyndelse. Velkommen til og god læselyst! Læs bladet - klik her

Kirken Underviser 1/2017

Arbejdet med de ældre i kirken har de senere år fået mere opmærksomhed, og området har fået en tiltrængt gennemtænkning. I dette nummer af Kirken Underviser er nogle af de nye og forbedrede tiltag beskrevet og klar til brug, ligesom det er suppleret af teologiske, neurologiske, etiske, pædagogiske og musikalske perspektiver. Velkommen til at læse med og bruge løs! Læs bladet - klik her

Kirken Underviser 4/2016

Er mænd blevet et særligt segment, en særlig målgruppe, som kirken skal lave særlige tiltag for? Er kirken blevet så feminiseret, at mænd ikke længere kan identificere sig med indholdet? Kirken Underviser ser i dette nummer på mændenes rolle i kirken, hvad de efterspørger og hvilke tiltag, der tages rundt omkring i landets kirker for at gøre det mere attraktivt for mændene at være en del af det kirkelige liv. Læs bladet - klik her

Nr. 3/2016

"Sola Scriptura" eller "Skriften Alene" er temaet for dette nummer af Kirken Underviser. Læs om, hvordan den svære bog kan formidles og gøres tilgængelig for nye bibellæsere. For nok er den vanskelig, men den rummer fortællinger, der giver liv, trøst, styrke, håb, mod og som kan spejle vores eget liv - kort sagt: alt det, der er godt at leve på! Så derfor: Læs med her og find inspiration til, hvordan Bibelen kan åbnes og formidles. God fornøjelse! Læs bladet - klik her

I dette nummer af Kirken Underviser er temaet »Babysalmesang«. Vi ser på emnet fra flere forskellige perspektiver: Vi bringer et historisk tilbageblik, konkrete forslag til forløb, vi ser frem mod tiden efter babysalmesangsholdet er afsluttet og ikke mindst stilles spørgsmålet, om babysalmesang er en aktivitet i kirken, eller en kirkelig aktivitet?Læs bladet - klik her

Nr. 1/2016

Så kan vi præsentere et nyt nummer af Kirken Underviser. Klik her  eller på billedet for at læse med.

I dette nummer kigger vi frem mod reformationsjubilæet i 2017. Perspektivet er naturligvis religionspædagogisk og i øjenhøjde - deraf navnet "Luther i børnehøjde". Vi bringer konkrete idéer til, hvordan Luther, hans tid, tanker og teologi kan bringes i spil og gøres relevant for børn og unge. Man kan også finde mere generelle overvejelser om, hvorfor Luther overhovedet er noget for konfirmander i dag. Grib idéerne og lad jer inspirere. God læselyst!

Nr. 4/2015

Der er vi klar med et nyt nummer af Kirken Underviser. Klik her eller på billedet for at læse bladet digitalt.

I dette nummer af Kirken Underviser ser vi nærmere på, hvilke overvejelser man bør gøre sig, når man giver sig i kast med en æstetisk læreproces. Man finder både artikler, der belyser emnet fra en teoretisk vinkel og artikler, der anviser konkrete eksempler på, hvordan en æstetisk læreproces kunne se ud i en lokal kontekst.

Nr. 3/2015

Kirken Underviser nr. 3. er på gaden - klik her og du vil kunne tilgå den digitalt.

Alle, der underviser, elsker de små gyldne øjeblikke, hvor ungerne virkelig er optaget og med dette nummer har vi forsøgt at pege på de muligheder. Momenter af nysgerrighed og fascination er der nemlig mange af i de lokale skole-kirke projekter, som udbydes af de folkekirkelige skoletjenester.

Desværre kan den ikke vises på alle KM PC'er - har du problemer se vejledning - klik her

Alternativt kan du få den i en PDF udgave - her kan man ikke linke eller se videoerne - men kun læse indholdet - klik her

Nr. 2/2015

Kirken Underviser nr. 2. er på gaden - klik her - eller klik på billedet og du vil kunne tilgå den digitalt.

I dette nummer af Kirken Underviser ser vi nærmere på § 8 i "Anordning om børnekonfirmandundervisning og konfirmation". Det er bestemmelsen om, at konfirmationsforberedelsen skal tage udgangspunkt i konfirmandernes erfaringsverden

Desværre kan den ikke vises på alle KM PC'er - har du problemer se vejledning - klik her

Alternativt kan du få den i en PDF udgave - her kan man ikke linke eller se videoerne - men kun læse indholdet - klik her

Nr. 1/2015

Det første nummer af Kirken Underviser er nu tilgængeligt.

Klik her - eller klik på billedet og du vil kunne tilgå den digitalt.

Desværre kan den ikke vises på alle KM PC'er - har du problemer se vejledning - klik her

Alternativt kan du få den i en PDF udgave - her kan man ikke linke eller se videoerne - men kun læse indholdet - klik her

Kirken underviser

KIRKEN UNDERVISER er et tidsskrift der i over 50 år har givet inspiration for alle i kirkens forskellige former for undervisning. Bladet udgives 4 gange om året. Aktuelt i en papir udgave.

Fra 2015 i en digital udgave, som du kan modtage gratis, hvis du tilmelder dig.

Det sker ved at udfylde dette skema og godkende ved at klikke på tilmelding.

Du vil efterfølgende modtage en mail som du skal godkende.

 

 

Blade udkommet i 2014:

Blad nr. 4 - 2014

Tema: Minikonfirmander i en ny skolestruktur

Læs bladet - klik her

Blad nr. 3 - 2014

Tema: Undervisning med voksne

Læs bladet: Klik her

Blad nr. 2 - 2014

Tema: Musik i kirkelig undervisning

Læs bladet: Klik her

Blad nr. 1 - 2014

Tema: Brug af bibelen i undervisningen

Læs bladet: Klik her

 

Tilmelding

Ønsker du at modtage Kirken Underviser i en gratis digital udgave 4 gange om året, skal du tilmelde dig i nedenstående skema.

Udfyld - klik på tilmelding og du vil modtage en mail som du skal bekræfte, før tilmeldingen er gennemført.

Bemærk: Du kan altid afmelde dig.

Bladet udgives af: