Kommende nummer

Minikonfirmander i en ny skolestruktur
Årgang 2014
Nummer 4

0 sider
Pris i løssalg: 75,- kr.
Udkommer 1. december 2014

Om skolereformen, hvor debatten ridses op. Eksempler på forløb for minikonfirmander : Sommerskole Tre dage for drenge i naturen. lørdagsundervisning for 2 nabokirker. Desuden har iskopperne har skrevet en fællesudtalelse om, hvordan de forholder sig til den nye skolereform.


Artikler